Clubagenda
Sponsoren
Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Wedstrijdverslagen
Voor deze club zijn nog geen wedstrijdverslagen beschikbaar
Vacatures
Algemeen
Adres Ledenadministratie:
Robert Schulte
Goudenregen 10
7482 WC   Haaksbergen
Telefoon: 06-24822682
E-mail: robert@schulte.st


Indien u zich wilt aanmelden als lid kunt u hier het aanmeldingsformulier invullen.
Adreswijzigingen, af- en aanmeldingen en andere mutaties altijd doorgeven aan Robert Schulte. Alleen doorgeven aan leider en/of trainer is niet voldoende.
Hieronder volgt een overzicht van de contributie zoals die verschuldigd is. Genoemde bedragen zijn vastgesteld voor het seizoen 2015/2016 en kunnen naar de toekomst toe veranderen. Betalingen vinden plaats door middel van automatische incasso.

Groep bij betaling per jaar bij betaling per kwartaal
F-jeugd (<8 jaar) € 123,00 € 31,38
E-jeugd (<10 jaar) € 137,00 € 34,88
D-jeugd (<12 jaar) € 143,00 € 36,38
C-jeugd (<14 jaar) € 149,00 € 37,88
B-jeugd (<16 jaar) € 153,00 € 38,88
A-jeugd (<18 jaar) € 157,00 € 39,88
Senioren (>18 jaar) € 202,00 € 51,13
Rustend lid € 90,00 € 23,13
Zaalvoetbal € 100,00 € 25,63

Voor de A t/m F-jeugd is er naast de contributie een reiskostenregeling van toepassing. Dit houdt in dat er voor de A t/m D jeugd twee keer per seizoen in de maanden september en maart een bedrag van € 9,= wordt betaald. De E- en F-jeugd betaalt één maal per jaar € 9,= in de maand september. De mensen die meerijden krijgen dit dan weer vergoed. Daarnaast is in de contributie voor jeugdleden de kledingbijdrage opgenomen.
Contributiebedragen worden in principe één keer per jaar geïncasseerd. Voor betaling per kwartaal wordt op jaarbasis een toeslag berekend van 2,50 euro. Dit is in bovenstaand overzicht al meegenomen.

Opzegging lidmaatschap (Art.10 lid 3 statuten HSC'21)
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door een lid kan slechts schriftelijk aan de secretaris geschieden.

Een e-mail met de mededeling van beëindiging van het lidmaatschap aan de ledenadministratie is ook akkoord. HSC moet de bijdrage aan de KNVB, bij vooruitbetaling voldoen en andere kosten zijn dan ook gemaakt. Daarom heeft het bestuur besluiten deze regel vanaf nu stringent toe te passen, Een uitzondering hierop kan uitsluitend worden gemaakt na toestemming van de penningmeester.
 
Created with flickr badge.
Verjaardagskalender
Vandaag jarig:
Jeffrey Morsinkhof
Morgen jarig:
Jari ten Asbroek